עו"ד פלילי לשירותך חייג/י 053-9428444

אנחנו זמינים גם עכשיו!

חולה נפש או קטין - מה מעמדם במשפט הפלילי?

מעמדו של קטין או חולה נפש במשפט הפלילי:

הגדרתו של מיהו קטין מוגדרת בחוק הנוער ומציינת כי קטין הוא אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים ביום הגשת כתב האישום לבית המשפט.

מעמדו של קטין במשפט הפלילי במדינת ישראל מאופיינת בראש ובראשונה על-ידי בתי המשפט. ראשית, קטין יכול להישפט רק בבית משפט לנוער המיוצג בבית המשפט השלום או בית המשפט המחוזי.

לקבלת מידע משפטי נוסף לחץ/י: יעוץ משפטי

שנית, בבתי המשפט קיימים כללים מסוימים בהקשר למעמדו של הקטין, לדוגמא, הדיונים יתקיימו בדלתיים סגורות (למעט מקרים בהם סבור בית המשפט כי נוכחותם של קרובי משפחה, קציני מבחן, מדריכים וכיו"ב, יכולים לתרום לשיקומו של הנאשם), כאשר מתקיים דיון בדלתיים סגורות קיים איסור פרסום אלא ברשות בית המשפט.

הכלל העיקרי והמנחה בבית-המשפט לנוער מציין את מצב הקטין וטוען שהתגובה למעשיו הפליליים של קטין תהא כפופה קודם כל למצבו של הקטין ולצרכיו הטיפוליים, בדומה לכך, גם הענישה הנקבעת.
כיוון שמגעו הראשוני של קטין שנחשד בעבירה יהיה בדרך כלל עם המשטרה הרגישות המתחייבת מהעבודה המשטרתית עם קטינים חייבת לבוא לידי ביטוי, בהמשך לכך נוצרו כללים מסוימים אותם מחויבת המשטרה ליישם בכדי לפעול למזעור וצמצום הנזקים שעשויים להיגרם לקטינים:   

 1. שוטרים שיטפלו בקטינים בתחנות המשטרה יהיו עובדי/חוקרי נוער שבנוסף על הכשרתם כשוטרים מן המניין יעברו הכשרה מיוחדת הקשורה לבני נוער ולטיפול בהם.
 2. יש למנוע בכל דרך בעת טיפול בקטין את חשיפתו לציבור ופגיעה מיותרת בו.
 3. במידה ומבוצעת עבירה על ידי קטין ובגיר, יופרדו שתי החקירות הללו ויפתח תיק משנה בו תנוהל החקירה נגד הקטין.
 4. קיים איסור לצלם קטין שטרם מלאו לו 14
 5. קיים איסור לבדוק בפוליגרף קטין מתחת לגיל .14מותר יהיה לבדוק קטינים בני 14-16 בפוליגרף בתנאים הבאים: אם ומדובר בעבירת פשע בעלת עניין ציבורי רחב והצורך בבדיקה נתמך בחוות דעת מקצין נוער מרחבי או ראש מחלק נוער והקטין עם אחד מהוריו/ האפוטרופוס נתנו את הסכמתם בכתב לבדיקה.
 6. קיים איסור להטביע טביעות אצבע של קטין שלא ניתן לענשו (מי שטרם מלאו לו 12 שנים( .
 7. קיים איסור לעצור קטין שלא ניתן לענשו שחשוד בביצוע עבירה כלשהי, צריך יהיה לנהוג בו כבעד.
 8. יש להימנע ככל שניתן מלעורר את תשומת לב הסובבים בשעת מעצר קטין.
 9. מעצר קטין יבוצע בשעות היום, אלא אם דחיית המעצר עלולה להכשיל את החקירה.
 10. קיים איסור לעצור קטין בבית הספר, במקום עבודתו או במקום המשמש מפגש לבני נוער, אם אין אפשרות לדחות את המעצר יש לתאם את ביצועו עם מנהל המקום בכדי שביצועו לא יראה כפעולה משטרתית.
 11. חובה להודיע על המעצר לאחד מהוריו של הקטין בעת מעצרו ולהביא לידיעת הקטין והוריו את זכותם ליצירת קשר עם עורך דין, אם לא ניתן להודיע להורים תימסר ההודעה על המעצר לאדם הקרוב לקטין, אם ההודעה עלולה לפגוע בשלום הקטיןתימסר ההודעה לקצין מבחן לנוער.
 12. קיים איסור על כבילת קטין אלא אם כן מתקיימים התנאים הבאים: קיים חשש לבריחתו, הקטין ידוע כאלים או מנסה לפגוע בעצמו או באחרים, קיים חשש סביר שהקטין ינסה להעלים ראיות או להשמיד ראיות, הקטין ביצע עבירה מסוג פשע שסיכנה בצורה ממשית חיי אדם או שלמות גופו, כגון: רצח/ניסיון לרצח/שוד או עבירת אלימות שגרמה לחבלה חמורה.
 13. קיים איסור לכבול קטין מתחת לגיל 16 בכבלי רגל, אלא אם כן אין דרך אחרת להבטיח את הגעת הקטין בשלום, לייעדו.
 14. קיים איסור להעמיד קטין עם אדם שאינו קטין, אלא בהסכמת היוהמ"ש.
 15. לא יוגש כתב אישום נגד קטין בגיל שבין 12-13 שנים כל עוד לא נתקבלה המלצה מקצין מבחן לנוער.
 16. באם הוחלט להעמיד לדין קטין שמלאו לו 13 שנים, כתב האישום יוגש בהקדם בין אם נתקבלה חוות דעת מקצין מבחן לנוער ובין אם לאו ויש להודיע על כך לשירות המבחן.

 מעמדו של חולה נפש:

מעמדו של חולה הנפש במשפט הפלילי מוגדר בחוק על-פי הגדרת העדר שליטה שמשמעה העדר רציה שהינה מוגדרת כחוסר שפיות.

העדר שליטה מוגדר בחוק כיכולת הבחירה בין קווי התנהגות אחרים ושונים בעוד אחד מהם צריך להיות ההתנהגות הנדרשת על ידי החוק הפלילי, התנאי הוא שהאדם יהא נתון במצב בו התנהגותו נובעת מרצונו ושפעולותיו נשלטות על ידיו ובמובן זה שיש לו את היכולת לשנות את התנהגותו מהצורה בה התנהג ולכוונה בכיוון הנדרש על ידי המשפט הפלילי.

דוגמא להעדר שליטה ניתן למצוא ב"אוטומטיזם שפוי"- מעשים פליליים בלתי רצוניים שאדם מבצע במצב של חוסר הכרה עקב מקרים אשר הביאוהו לאי שליטה על תנועותיו, כגון - רפלקסים בלתי נשלטים, מקרי הלם, היפנוזה, תגובות גופו של אדם לגירויים חיצוניים, במקרים כאלו העושה פטור מאחריות פלילית.

בשונה מאדם בעל רציונל ובר אחריות ושליטה במעשיו, על פי חוק הטיפול בחולי נפש- נאשם בעבירה יאלץ להיכנס לבית חולים לחולי נפש, לכן, פעמים רבות עדיף לנאשם להיות מוגדר בסעיף של העדר שליטה כי אז ישוחרר ולא יהיה חייב להגיע לבית חולים.  

לקבלת מידע משפטי נוסף לחץ/י: יעוץ משפטי

הסתבכת בפלילים?
זומנת לחקירה במשטרה?
זומנת למתן עדות?
קבלת כתב אישום?
מחפש עורך דין פלילי?
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!
שם מלא
איזור מגורים
דוא"ל
טלפון
סיבת פנייה

מאמרים נוספים בקטגוריה זו

מאמר אורח: השעיות, הרשעות ושאר רעות חולות של עורכי דיןמהו תסקיר שירות המבחן ומהי משמעותו?
האם ניתן להסגיר אדם לישראל בגין עבירות מיסים?גרימת חבלה חמורה - מהן דרגות העבירה?
הארכת מעצר לשם השלמת הליכי חקירהמפקח במוסד דתי זוכה מעבירות של ביצוע מעשים מגונים בקטינים
ביטול כתב אישום במסגרת הסכמה בין הצדדיםרישום פלילי בעבודה
חקירת קטין בהליך פלילימריחואנה רפואית - מהי וכיצד מקבלים מרשם?
מאמרים נוספים בקטגוריה זו...

לעו"ד פלילי חייג/י 053-9428444
Powerd by traffico LTD