עו"ד פלילי לשירותך חייג/י 053-9428444

אנחנו זמינים גם עכשיו!

חוקים במשפט הפלילי

לנוחות הגולשים אספנו חוקים הקשורים התחום המשפט הפלילי בישראל. בקרוב יעלו חוקים נוספים בתחום. לקבלת יעוץ משפטי ע"י עורך דין פלילי צור קשר עם עורכי הדין באתר.

לקבלת מידע משפטי נוסף לחץ/י: יעוץ משפטי

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט 1969

על חיפושים, צווי חיפוש, תפיסת חפצים ועוד...

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו-1996

מהו חיפוש חיצוני, חיפוש פנימי, מתי נדרשת הסכמה לחיפוש, היתר, טביעת אצבע ועוד...

פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971

הזמנת עדים, עדות על אמרות, עדות מחוץ למדינה, תצהירים במשפט הפלילי, שבועות, תעודה ציבורית, רשומה מוסדית, העתק צילומי, ראיון חסויות, מה משקל של ראיות...

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997

התנאים הפיסיים בתא המעצר, תנאי תברואה והגיינה במקום המעצר, החזקת חפצים אישיים בידי עצור, אמצעים לשימוש אישי ולצורך שמירה על נקיונו האישי של העצור,  מניעת פגיעה בראיה או העלמתה, מזון, זכות להליכה יומית במקום המעצר, זכות לשימוש בטלפון ,  פגישה עם עורך דין, הזכות לקבלת מבקרים , אמצעי ריסון ועוד...

חוק העונשין, תשל"ז-1977

אין ענישה אלא לפי חוק ואין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על-פיו. הסמכות להתקין תקנות לביצוע חוק, כוללת אף את הסמכות לקבוע עבירות על התקנות ועונשים על עשייתן; ואולם, עונש מאסר שנקבע בתקנה, תקופתו לא תעלה על ששה חודשים, ואם נקבע עונש קנס - לא יעלה שיעורו על הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

לעו"ד פלילי חייג/י 053-9428444
Powerd by traffico LTD