עו"ד פלילי לשירותך חייג/י 053-9428444

אנחנו זמינים גם עכשיו!

עבירות פליליות נפוצות

להלן הסברים קצרים אודות עבירות פליליות נפוצות. נשמח לעמוד לרשותך...

לקבלת מידע משפטי נוסף לחץ/י: יעוץ משפטי

מהי עבירת תקיפה

מדי שבוע אנו שומעים על אנשים רבים אשר היו קורבן למעשי תקיפה. עבירת התקיפה מוגדרת בחוק העונשין בסעיף 378. כיצד החוק והפסיקה מתייחסים לעבירה זו? האם נעשית אבחנה בין תקיפות ברמות שונות?

עבירות רכוש- מהי עבירת גניבה?

האיסור על עבירת הגניבה הופיע כבר בתנ"ך. מדובר אפוא בכלל בסיסי, המגן על זכותו של האדם להחזיק בקניינו. הערך המוגן שעומד ביסוד העבירה הינו השמירה על החזקה...

סחר בסמים, מהו?

מהי עבירת סחר בסמים? מהו הגבול בין סחר בסמים לבין החזקת סמים לשימוש עצמי?

פלילים - מהי עבירת שוד?

שוד הוא מעשה גניבה שנעבר בנסיבות מחמירות. כלומר, תוך שימוש באלימות או איומים ולעיתים באמצעות כלי נשק. זאת על מנת להשיג את הדבר הגנוב או כדי למנוע התנגדות לגניבה או כדי להתגבר עליה...

עבירת פריצה והתפרצות

מהי עבירת פריצה והתפרצות? מהו הדין בגין פריצה? מהן יסודות עבירה זו?

פריצה או גניבת רכב

עבירות הרכב הפכו למה שמוגדר כ"מכת מדינה" וכנאמר ע"י בתי המשפט לא אחת אין מנוס מלהטיל
על מי שעוברים אותן עבירות עונשים קשים ומרתיעים...

קבלת דבר במרמה

עבירת קבלת דבר במרמה היא חלק מהעבירות בפרק ו' לחוק העונשין – עבירות המרמה, סחיטה ועושק...

עבירות זיוף

עבירות הזיוף חולשות על תחומים רבים. בחוק העונשין קבועות עבירות של זיוף מסמך, זיוף שטר, זיוף מטבע, זיוף בידי עובד ציבור ועוד...

רישום כוזב במסמכי תאגיד

עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד הינה עבירה אשר מופיעה תחת הפרק הנוגע לסחיטה, מרמה ועושק בחוק העונשין...

עו"ד פלילי - מרמה והפרת אמונים

עובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו מאסר שלוש שנים...

עבירת סחיטה וסחיטה באיומים

המשתמש שלא כדין בכוח כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו –
מאסר שבע שנים; הביא השימוש בכוח לידי עשיית המעשה או המחדל, דינו - מאסר תשע שנים

מדיניות אי הפללה בשימוש סמים, תפסו אותך? יש לך סיכויים לצאת מזה!

מספרים שאזרח ללא עבר פלילי שייתפס בפעמים הראשונות עם כמות קנאביס שלא עולה על 15 גרם, יוכל לשלם קנס מבלי שייפתח נגדו תיק פלילי בגין עבירות סמים.

עבירת עושק

עבירת העושק יוצאת מנקודת הנחה של חוסר שוויון בין "הנותן" לבין "העושק", שבגדרו רכש העושק יתרון בלתי הוגן על הנותן, כשהיתרון נובע ממצוקת הזולת, מהיותו לוקה בחולשה גופנית או שכלית, בהיותו חסר נסיון או קל דעת...

עבירת נשק

אין אנו יכולים להתעלם מהעובדה, שהחזקת נשק שלא כדין היא עבירה נפוצה, אשר מסכנת את בטחון

הציבור במידה רצינית והדברים ידועים. חשוב שתחדור לתודעת כל תושבי המדינה הידיעה, שמי
שביודעין מקבל לרשותו כלי נשק שלא כדין, צפוי בגין עבירה זו לעונש מכאיב, אפילו אין הוא
מתכוון אישית לבצע פשע מסוים מוגדר בעזרת הנשק האמור...

משפט פלילי - הסתה לגזענות

אחד מעקרונות היסוד בדמוקרטיה הינו חופש הביטוי. המדינה מגינה על עקרון זה באמצעות שורת חוקים והלכות משפטיות, אך ההגנה אינה מוחלטת. במידה וחופש הביטוי משמש לצורכי הסתה, ייתכן ועסקינן בהסתה לגזענות...

עבירת התקהלות אסורה

סעיף 151 מגדיר התקהלות אסורה באופן הבא: "שלושה אנשים לפחות אשר התקהלו במקום מסוים לשם עבירה, או לשם מטרה משותפת, והתנהגותם עלולה לגרום לאנשים סביבם לחשוש להפרת השלום הציבורי"...

מהי עבירת סרסרות למעשי זנות?

מהי עבירת סרסרות למעשה זנות? האם אישה אשר עוסק בזנות עוברת עבירה פלילית? כיצד מוגדרת עבירת סרסרות למעשה זנות בחוק העונשין?

אחזקה וניהול מקום לשם זנות

בניגוד לדעה הרווחת, העיסוק בזנות איננו עבירה פלילית לכשעצמו וזאת היות והחוק איננו אוסר על עיסוק כאמור. העבירה הפלילית הינה הסרסרות והפעילות "מאחורי הקלעים"...

מהי עבירת השוחד?

שוחד הינו מצב בו ניתנת טובת הנאה לבעל תפקיד ציבורי, על מנת שיפעיל את כוחו ומעמדו למען נותן השוחד...

מהי עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות?

סחר בבני אדם קיים כבר מראשית ההיסטוריה האנושית. לכאורה, ניתן לשער כי לאור חיזוק מעמדו של כבוד האדם וההתנגדות לתופעת הסחר...

מהי עבירת החזקת פרסום תועבה של קטין?

מהי החזקת פרסום תועבה של קטין? כיצד מוכיחים עבירה זו? מהו העונש בצידה?

מהי עבירת מטרד לציבור?

במדינה מודרנית, ישנה מערכת חוקים קבועה על מנת לשמור על הסדר הציבורי. מטרתה של מערכת החוקים הנ"ל, בין השאר, הינה למנוע עוולות או כל דבר אחר העלול לעלות לכדי מטרד לציבור...

מהן עבירות משחקים אסורים, הגרלות והימורים?

המחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים... דינו מאסר שלוש שנים ...

מהי עבירת תקיפת שוטרים?

עבירת תקיפת שוטר הינה עבירה חמורה ביותר אשר בתי המשפט רואים בה כתקיפת שלטון החוק. אי לכך, מדובר בעבירה אשר מאסר מינימאלי בצידה...

מהי עבירת איום בכתב לרצוח?

סעיף 307 קובע את עבירת האיומים בכתב לרצוח. לפי לשון הסעיף זה. אדם אשר גורם, במישרין או עקיפין, שאדם יקבל כתב איום ברצח, כאשר הוא יודע אודות תוכנו של הכתב...

מהי בעילה אסורה בהסכמה?

סבורים אנו, כי מדיניות הענישה בעבירות מין כלפי קטינים מחייבת גם כי העונש שיגזר על הנאשם לא יהיה כולו על תנאי ולא ירוצה בעבודות שירות...

עבירות מין – מהו מעשה מגונה?

חוק העונשין קובע מדרג חומרה בין עבירות המין השונות. העבירה השנייה בחומרתה, לאחר אונס, היא עבירת המעשה המגונה...

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

מהו דינן של עבירות מין במשפחה אשר מתבצעות על ידי אחראי על חסר ישע? מיהו חסר ישע?

הטרדת עד, מהי?

מהי הטרדת עד? האם מדובר בשיבוש הליכי משפט? האם ניתן להטריד עד גם במהלך הדיון בבית המשפט?

זיוף שטר כסף

מהו זיוף שטר כסף? מהו העונש בגין עבירה זו? האם כוונה לזיוף או שימוש בכסף מזויף הינן עבירות פליליות בהכרח?

סירוב להגיש עזרה, האם עבירה פלילית?

האם סירוב להגיש עזרה הינו עבירה פלילית? האם ניתן לעמוד לדין פלילי בגין סירוב להגיש עזרה?

הכנת עבירה בחומרים מסוכנים

מהי הכנת עבירה בחומרים מסוכנים? מהו העונש בגין ביצוע עבירה זו?

קשירת קשר לביצוע פשע - מהי?

מהי קשירת קשר לביצוע פשע? האם תמיד מדובר בעבירה פלילית? כיצד מתמודדים עם כתב אישום בגין עבירה כגון דא?

מסירת ידיעה לאויב בראי המשפט הפלילי

מהי עבירת מסירת ידיעה לאויב בראי המשפט הפלילי? האם מדובר בריגול? מהו העונש בגין עבירה זו?

ריגול וריגול חמור

מהי עבירת הריגול? כיצד מתייחס אליה המשפט הפלילי הישראלי? האם מדובר בעבירה אשר מאסר עולם בצידה?

מגע עם סוכן חוץ כעבירה פלילית ביטחונית

מהו מגע עם סוכן חוץ? האם כל מגע עם סוכן חוץ מהווה עבירה פלילית? האם אדם אשר יצר קשר עם סוכן חוץ, מבלי לדעת שמדובר בסוכן חוץ, הינו עבריין אשר דינו מאסר ממושך?

החזקת סכין - מהי? כיצד מוכיחים? מה העונש?

החזקת סכין הינה אחת מן העבירות הפליליות הנפוצות ביותר. שימו לב, מדובר בעבירה חמורה אשר מאסר של חמש שנים רובץ לפתחה. מהו סכין? כיצד מוכיחים מטרה כשרה? האם ניתן להחזיק סכין להגנה עצמית?

עדות שקר

מהי עבירת עדות שקר? מהו העונש בגין עבירה זו?

קלון במשפט הפלילי

מהו קלון במשפט הפלילי? האם קלון "נמחק" לאחר תקופה מסוימת? מה חוסם הקלון מבחינת המורשע הפלילי?

שיבוש הליכי משפט כעבירה פלילית

מהו שיבוש הליכי משפט? אימתי מדובר בעבירה פלילית? מהו הגבול בין החופש אשר נתון לאדם במדינה דמוקרטית לבין שיבוש הליכי משפט?

הדחה בחקירה, מהי?

מהי הדחה בחקירה? מהי המשמעות הפלילית של הדחה בחקירה מבחינת הנאשם ו/או התביעה?

עבירת האיומים

מהי עבירת האיומים במשפט הפלילי בישראל - דע את זכויותיך!

עבירת זיוף במשפט הפלילי

מהי עבירת זיוף במשפט הפלילי? כיצד מתמודדים עימה בבית המשפט והאם כל זיוף מסמך עלול לגרור הגשת כתב אישום? מהי חשיבותו של עורך הדין במקרים אלו?

החזקת סמים לשימוש עצמי, האמנם?

מהי עבירת החזקת סמים לשימוש עצמי וכיצד יש להתמודד עימה?

עבירות הונאה

מהן עבירות הונאה? כיצד מתמודדים עם עבירות הונאה? חשד לעבירות הונאה? זקוק לייעוץ משפטי?

עבודות שירות במקום מאסר - העלמות מס במיליוני שקלים

ביטול עונש מאסר בפועל על עבירות מס - העלמות במליוני שקלים ...

אלימות כשיקול לחומרה בגזר דין פלילי - גזר הדין בפרשת אריק קרפ

האם היקף האלימות בעבירות המתה מהווה שיקול בעת מתן גזר דין במשפט פלילי? כיצד מתייחס לכך בית המשפט? פרשת אריק קרפ כמקרה בוחן...

מהי העלבת עובד ציבור?

מהי העלבת עובד ציבור? האם ניתן להעליב עובד ציבור במהלך הפגנה (למשל, שוטר)? האם העלבת עובד מדינה היא העלבת עובד ציבור?

היזק לבעלי חיים

פגיעה בבעלי חיים נתפסת כפגיעה בחסרי ישע ולעיתים כסטייה של ממש. יצוין כי מדובר גם בעבירה פלילית חמורה. מהי אפוא עבירת היזק לבעלי חיים ומהו העונש בגינה?

התחזות, מה העונש בחוק על התחזות?

הנאשם, נכה המרותק לכסא גלגלים, התחזה לרופא מומחה בתחום האורתופדיה. הוא זייף מסמכים ותעודות המעידות על היותו מורשה לעסוק ברפואה ולאחר שפתח קליניקה מפוברקת בביתו, פרסם את עצמו כאורתופד מוסמך, באתרי אינטרנט ובספר הטלפונים.

איש ציבור הורשע בעבירה של הסתה לאלימות, מהו עונשו?

העלמות מיסים, מה העונש הצפוי?

חוקי המסים מפרטים בהרחבה את החובות שיש לכל בעל עסק או חברה, אשר מחויבים בהגשת דוחות כספיים, ובתשלום מסים קבועים למדינה...

חשוד בהטרדה מינית? אנחנו יכולים לעזור לך!

לאחרונה, אנו עדים לריבוי מקרים של תלונות שווא על הטרדה מינית. חשוד בהטרדה מינית מוזמן לקבל סיוע ראשוני ללא התחייבות ...

מעשה סדום, מה העונש הצפוי?

מעשה סדום הוא מונח משפטי המתאר מין אנאלי או אוראלי שנעשה ללא הסכמה בצורה אסורה. חוק העונשין מגדיר מעשה סדום כהחדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לתוך פי הטבעת או החדרת איבר מין לתוך פה של אדם אחר

אונס: מהי עבירת אונס ומה העונש הצפוי?

אונס הוא אקט מיני המבוצע בכפייה, בניגוד לרצונו של הקורבן. על פי הגדרת חוק העונשין, אונס נחשב לעבירת מין החמורה ביותר, והיא כוללת החדרת איבר או חפץ לאיבר מינה של אישה, ללא הסכמתה החופשית

עבירות מין: מה העונש?

חשיבותו של הליך פלילי המנוהל נגד חשוד בביצוע עבירות מין גבוה לאין ערוך, לכן מומלץ לחשוד למצות היטב את ההליכים המשפטיים העומדים לרשותו, ולהגיש באמצעות עורך דין פלילי בקשות שיסייעו לו במהלך ההגנה כמו גילוי חומר חקירה, טיפול שיקומי ועוד

לעו"ד פלילי חייג/י 053-9428444
Powerd by traffico LTD