עו"ד פלילי לשירותך חייג/י 053-9428444

אנחנו זמינים גם עכשיו!

עדות שקר

האיסור על מתן עדות שקר מופיע כבר בעשרת הדיברות. תכליתו של האיסור הוא לשמור על סדרי השלטון והמשפט ולמנוע את שיבוש ההליך השיפוטי והחתירה אחר האמת. ברוב שיטות המשפט בעולם, מתן עדות שקר עולה לכדי ביצוע עבירה פלילית. האיסור למעשה מונע מהעד להצהיר הצהרות כוזבות או לומר דברי שקר בבית המשפט. בשנת 2010, הורשע השר לשעבר צחי הנגבי במתן עדות שקר, במסגרת חקירתו בפרשת המינויים הפוליטיים. בהכרעת הדין, הנגבי זוכה מיתר העבירות שיוחסו לו, אך הורשע בעבירה זו.

העבירה קבועה בסעיף 237 לחוק. על פי הסעיף, המעיד בהליך שיפוטי, ביודעין, עדות כוזבת בדבר מהותי לגבי שאלה הנדונה באותו הליך, מעיד עדות שקר. העונש לצד עבירה זו הוא שבע שנות מאסר. במידה והעבירה נעברה בעד טובת הנאה, העונש הוא תשע שנות מאסר. סעיף 236 לחוק מגדיר מהי עדות. הכוונה לכל אמרה בעל פה או בכתב שנאמרה לשם ראייה, למעט אמרות שלא בשבועה מפי נאשם בהליך פלילי.

עדות כוללת גם חוות דעת שניתנה לשם ראייה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי. הסעיף דורש כי הנאשם יהיה מודע לכזב שבעדות. עם זאת, יש להבחין בין אמירה שקרית שנאמרת ביודעין ולבין אמירה פרשנית. האחרונה לא נחשבת כעדות שקר שכן, לעיתים אנשים אומרים דברים לא מדויקים, אך ללא כוונה או מודעות. לחלופין, יתכן כי העד מאמין כי אמירותיו הן אמת, אך בפועל הוא טועה ביחס לעובדות או התרחשויות מסוימות בשל חלוף הזמן או חוסר דיוק בזיכרון. במקרים אלו, לא מתקיים יסוד המודעות ולכן אמירות העד לא יעלו לכדי עדות שקר.

העבירה בראי הפסיקה:

בת"פ 233/81 מדינת ישראל נ' שאול מרקוס, הורשע הנאשם במתן עדות שקר והושתו עליו חמישה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסכום של 500 ₪. על פי עובדות כתב האישום, הנאשם העיד עדות שקר במהלך משפטו של עמוס ברנס, שהורשע ברצח החיילת רחל הלר. הרשעתו התבססה על עדויות התביעה לרבות עדות עד המדינה. אולם, הנאשם הגיש ערעור על ההחלטה ובית המשפט העליון קיבל את ערעורו. בית המשפט העליון פסק כי היה מדובר במקרה חריג שהצדיק התערבות בממצאי המהינות כפי שנקבעו בערכאה הקודמת ולבסוף, הגיע למסקנה כי לא היה מקום להאמין לעדויות התביעה. לכן, הנאשם זוכה.

בע"פ 675/81 מדינת ישראל נ' אלבזיז, הורשע הנאשם בעבירה של מתן עדות שקר. לנאשם הוצע לעבוד עבור פלאטו שרון תמורת תשלום, והוא הסכים. במסגרת עבודתו, נאמר לו כי יהיה עליו להשפיע על בני משפחתו ומכריו להצביע עבור פלאטו שרון בבחירות. למעשה, היה זה תפקידו היחיד. משנקרא הנאשם להעיד נגד פלאטו שרון על עבירות לפי חוק הבחירות לכנסת, הוא הכחיש כי הובטח לו תשלום עבור פעולתו.

הנאשם טען כי הוא התנדב להשפיע על מכריו ושהתשלום שולם לו בדיעבד. עדות השקר שיוחסה לו נבעה מהסתירה בין האמירה לעיל כפי שנאמרה בבית המשפט, לבין הודאתו בפני חוקרת המשטרה כי התשלום הובטח לו מראש. יתרה מזאת, לאחר שהנאשם חשף את הדברים בפני החוקרת, היא רשמה אותם מפיו והחתימה אותו על כך. הנאשם טען כי אמנם הוא חתם על הדברים, אך הכחיש כי אמר לחוקרת שהובטח לו תשלום מראש. בית המשפט המחוזי זיכה את הנאשם מעבירה זו, אך בערעור לעליון שונתה ההחלטה. נאשם נוסף בפרשה זו בשם אביטן הורשע אף הוא בעבירה של מתן עדות שקר. על אביטן נגזרה שנת מאסר אחת, מתוכה שלושה חודשים לריצוי בפועל והשאר על תנאי. כמו כן, הוא חויב בתשלום קנס בסך 500 ₪.

 

הסתבכת בפלילים?
זומנת לחקירה במשטרה?
זומנת למתן עדות?
קבלת כתב אישום?
מחפש עורך דין פלילי?
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!
שם מלא
איזור מגורים
דוא"ל
טלפון
סיבת פנייה

מאמרים נוספים בקטגוריה זו

מדיניות אי הפללה בשימוש סמים, תפסו אותך? יש לך סיכויים לצאת מזה!עבירות מין: מה העונש?
אונס: מהי עבירת אונס ומה העונש הצפוי?מעשה סדום, מה העונש הצפוי?
חשוד בהטרדה מינית? אנחנו יכולים לעזור לך!העלמות מיסים, מה העונש הצפוי?
איש ציבור הורשע בעבירה של הסתה לאלימות, מהו עונשו? התחזות, מה העונש בחוק על התחזות?
הדחה בחקירה, מהי?שיבוש הליכי משפט כעבירה פלילית
מאמרים נוספים בקטגוריה זו...

לעו"ד פלילי חייג/י 053-9428444
Powerd by traffico LTD