עו"ד פלילי לשירותך חייג/י 053-9428444

אנחנו זמינים גם עכשיו!

האם החזקה של זרע קנבוס היא עבירת סמים?

בית המשפט קבע כי החזקת זרעים של צמח הקנבוס לא עלתה לכדי החזקת סם שלא לצריכה עצמית. הזרעים שנמצאו לא החילו את החומר הפעיל בסם, אך שקלו יותר מ -15 גרם. עם זאת, השופט קבע כי למשקל הזרעים לא היה כל נפקות במקרה דנן, לאור העובדה שהיה מדובר בזרעים ולא בחומר הפעיל כשלעצמו. לכן, לא הייתה תחולה לעבירה.

במקרה זה, נדון עניינו של אדם שהואשם בעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית. על פי הראיות שבחומר החקירה, בתאריך 04.10.03 נמצאו ברכבו של הנאשם שלוש אריזות שהכילו תערובת של סם מסוכן מסוג קנבוס וטבק בכמויות של 1.6 גרם, 0.05 גרם ו-0.2 גרם. בנוסף, נמצא בקבוק פלסטיק שהחיל תערובת של זרעים ומעט חומר צמחי במשקל של 104.84 גרם. המשקל התייחס לחומר החשוד כסם מסוכן ללא אריזתו. זאת בניגוד להגדרת "משקל נטו" בפקודת המסים המסוכנים (נוסח חדש), שם נקבע כי הכוונה היא למשקל נקי מתוך התערובת, התרכובת, התמיסה או המכשיר.

בתוספת השנייה לפקודה נקבע כי החזקת סם קנבוס במשקל של 15 גרם ומעלה הינה החזקה שלא לשימוש עצמי. לאחר שהתברר לבית המשפט כי רוב החומר שנתפס היה זרעים של צמח הקנבוס, ניתנה החלטה ובה הורה השופט על הגשת חוות דעת משלימה בעניין משקל הזרעים שנתפסו. לאחר עריכת בדיקה זו, נמצאו זרעים של צמח הקנבוס במשקל של 105 גרם ו- 0.3 גרם. בניסוי הנבטה שנערך על ידי מומחה נמצא כי רק חלק קטן של הזרעים נבט.

ב"כ הנאשם: "הזרעים אינם חלק מהגדרת הסם המסוכן"

בא כוחו של הנאשם טען כי הזרעים, אשר היו החלק המרכזי של החומר שנתפס על ידי המשטרה, לא ענו להגדרת "סם מסוכן" כפי שנקבעה בפקודה. דהיינו, בהגדרת סם מסוכן בפקודה נקבעה התייחסות כללית לחומרים המפורטים בצמח הקנבוס. אולם, ההגדרה לא פירטה את חלקי הצמח. יתרה מזאת, זרע הצמח לא הופיע במפורש בהגדרה. מכאן, שכוונת המחוקק הייתה לצמח השלם, כולל כל חלקיו ולא הזרע בנפרד.

כמו כן, החומר הפעיל בסם כלל לא היה מצוי בזרעים. משום שהזרע לא החיל חומר פעיל, לא היה ניתן לעשות "שימוש" בסם. בהיעדר יכולת שימוש, לא קמה עבירת ההחזקה בסם מסוכן, שהתפרשה בפסיקה על פי עקרון השליטה. קרי, היכולת להגיע לעשייה פיזית במוצר. כלומר, היעדר החומר הפעיל בזרע, חייב את המסקנה שהזרע כשלעצמו לא היה בגדר סם מסוכן, כפי שהוגדר בפקודה.

המאשימה התנגדה לטענה זו. לדידה, הגדרת צמח הקנבוס בחוק הרחיבה וציינה כל חלק ממנו. כלומר, הוראות החוק הכלילו את כל חלקי הצמח, לרבות הזרע. על פי המאשימה, המבחן לאיסור שבהחזקת צמח הקנבוס לא היה בקיומו או היעדרו של החומר הפעיל, אלא בהחזקה בכל חלק וחלק מהצמח. בנוסף, פוטנציאל גידול הסם שהיה מצוי בזרע הוא שחייב את האיסור בהחזקתו או השימוש בו, בהתאם לתכלית החקיקה. על כן, לכושר ההנבטה של הזרעים שנמצאו לא היה חשיבות.

דיון והכרעה

לדעת השופט, הפרשנות הראויה לנושא הגדרת צמח הקנבוס כסם מסוכן התבססה על שני יסודות. ראשית, פרשנות תכליתית בהתאם למטרת החקיקה. שנית, פרשנות דווקנית שהקלה עם הנאשם, מכוח סעיף 34 כ"א לחוק העונשין. בהתאם לשני עקרונות אלו, השופט קבע כי גם החזקת זרע של צמח הקנבוס מהווה החזקת סם מסוכן. אולם, הכמויות שנקבעו לעניין ההחזקה התבססו על גדול ומשקל המנה.

החזקת הזרע, שלא היה בו כל חומר פעיל, לא הייתה יכולה להימדד על פי משקל מנה של חומר פעיל. למעשה, החזקת הזרע הייתה עשויה להיות פוטנציאל לגידול סם, דבר שנאסר בסעיף אחר בפקודה. בפועל, משקלו של זרע הצמח היה מזערי. לכן, השופט קבע כי לא היה ניתן להניח שכוונת המחוקק הייתה שהחזקת כמות של יותר מ- 15 גרם זרע קנבוס תחשב כהחזקת סם שלא לשימוש עצמי, כאשר השימוש בזרע הוא לצרכי הנבטה, וניתן להנביט צמחים גם ממספר קטן ביותר של זרעים.

מכאן, נקבע שלא היה כל מקום לשימוש המאשימה בכמות שנקבעה בתוספת השנייה לצורך הקמת עבירת ההחזקה. השופט הדגיש כי על המאשימה היה להיעזר בראיות או בחזקות נוספות בעת האישום בעבירה זו, וכי לחזקה בדבר שימוש לא עצמי שהתבססה על משקל החומר לא הייתה כל נפקות במקרה דנן. זאת היות והיה מדובר בזרע, שלא הכיל את החומר הפעיל ולא היה עשוי לשמש כמנות לצריכה. בסופו של יום, הדיון בתיק נמשך בכפוף להחלטת השופט.
 

הסתבכת בפלילים?
זומנת לחקירה במשטרה?
זומנת למתן עדות?
קבלת כתב אישום?
מחפש עורך דין פלילי?
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!
שם מלא
איזור מגורים
דוא"ל
טלפון
סיבת פנייה

מאמרים נוספים בקטגוריה זו

עונש על עבירת מעשה מגונההימנעות מהרשעת קטין למרות הודאה בביצוע עבירות תעבורה חמורות
האם שיתוף פעולה עם שירות המבחן יכול להשפיע על גזר הדין?האם חלוף זמן הוא שיקול במתן גזר דין בגין עבירות מין?
שימוש במידע פנים על ידי איש פנים - גזר דיןגזר דין חמור לפדופיל - 45 שנות מאסר בפועל
גזר דין בגין עבירות נשק - האם תוחמר הענישה?סטייה מהסדר טיעון מקל שהושג עם גנב רכב מהשטחים
עבירות בין על ידי קטין ומאסר בפועלהקטינים אשר הרגו את לאנס וולף הורשעו בגרימת מוות ברשלנות
מאמרים נוספים בקטגוריה זו...

לעו"ד פלילי חייג/י 053-9428444
Powerd by traffico LTD